×

Vizasız ölkələr

VİZASIZ GEDİŞ-GƏLİŞ REJİMİ TƏTBİQ OLUNAN ÖLKƏLƏR Hazırda ikitərəfli dövlətlərarası müqavilələrə uyğun olaraq, aşağıdakı siyahıda göstərilən ölkələrlə Azərbaycan Respublikası arasında qarşılılıq prinsipi əsasında vətəndaşların ikitərəfli qaydada vizasız gediş-gəlişi rejimi tətbiq edilir: I QRUP. - Azərbaycan Respublikasının və müvafiq xarici ölkənin diplomatik və ya xidməti (və ya rəsmi/xüsusi) pasportuna malik vətəndaşları.Qeyd: Bir sıra ölkələr tərəfindən koronavirus...

Turizm statistikası

İLLİK TURİZM STATİSTİKASI ( 2021) SENTYABR AYININ TURİZM STATİSTİKASI  ( 01.09.2022)OKTYABR AYININ TURİZM STATİSTİKASI (01.10.2022)NOYABR AYININ TURİZM STATİSTİKASI (01.11.2022) DEKABR AYININ TURİZM STATİSTİKASI (01.12.2022)  YANVAR AYININ TURİZM STATİSTİKASI (01.01.2023) FEVRAL AYININ TURİZM STATİSTİKASI (01.02.2023) MART  AYININ TURİZM STATİSTİKASI (01.03.2023) APREL  AYININ TURİZM STATİSTİKASI (01.04.2023) MAY AYININ TURİZM STATİSTİKASI (01.05.2023) IYUN AYININ STATİSTİKASI (01.06.2023)iYUL AYININ STATİSTİKASI (01.07.2023)