×

Üzvlərimiz

Assosiasiya dövlət-özəl sektor arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin effektiv qurulmasını və inkişafını təmin etməklə üzvlərin maraqlarının qorunmasını həyata keçirir