AZƏRBAYCAN TURİZM AGENTLİKLƏRİ ASSOSİASİYASI

Assosiasiya bir neçə fərqli və dayanıqlı inkişafı təmin edəcək məqsəd və missiya üzərində qurulub. Qurumun əsas fəaliyyət istiqaməti Azərbaycanın yeni turizm sənayesinin formalaşmasında aktiv iştirak etmək, Azərbaycan turizm sənayesinin vahid standartının formalaşdırılmasını, sistemləşdirilməsini,eləcə də üzvlərin maraqlarının qorunmasını təmin etməkdir.

static.recognize_azerbaijan

static.azerbaijan_description

static.recognize_azerbaijan2

static.azerbaijan_description2