AZƏRBAYCAN TURİZM AGENTLİKLƏRİ ASSOSİASİYASI

Assosiasiya bir neçə fərqli və dayanıqlı inkişafı təmin edəcək məqsəd və missiya üzərində qurulub. Qurumun əsas fəaliyyət istiqaməti Azərbaycanın yeni turizm sənayesinin formalaşmasında aktiv iştirak etmək, Azərbaycan turizm sənayesinin vahid standartının formalaşdırılmasını, sistemləşdirilməsini,eləcə də üzvlərin maraqlarının qorunmasını təmin etməkdir.

ОБ АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Здесь вы можете получить подробную информацию об истории, природе, кухне, памятниках, музеях и театрах Азербайджана.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Этот раздел может быть вашим гидом, если вы хотите отдохнуть летом и зимой, провести семейный отпуск, насладиться ночной жизнью и позаботиться о своем здоровье.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Хотите провести интересный и запоминающийся день в выходные или праздничные дни !? Тогда вы сможете получить подробную информацию о туристических маршрутах и ​​направлениях в этом разделе сайта.